Hizmet Birimleri
 
Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grubu Başkanlığı
İl Müdürlüğünün idari işlemlerini yürütür. Müdürlüğün bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre düzenler, faaliyetlerin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir. Bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlar. Müdürlüğün hizmet alımları, satın alma ve kiralama işlemlerini yürütür.

Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grubu Başkanı : Okan DUR - V.H.K.İ.
Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grubu Personeli : Cengiz ŞAHİN - V.H.K.İ.Düzenli Göç Çalışma Grubu Başkanlığı
Yabancıların ikamet izni başvurularını alır ve değerlendirir. İkamet izinleri arasında geçiş işlemlerini yapar. Vatansız kişilerin tespit işlemlerini yapar ve ikamet işlemlerini takip eder. Türk ve Akraba Toplulukları mensubu yabancıların iş ve işlemlerini yapar.

Düzenli Göç Çalışma Grubu Başkanı :
Yunus ÇAKIR - İl Göç Uzman Yardımcısı
Düzenli Göç Çalışma Grubu Personeli : Kübra KÖKSAL - İl Göç Uzman YardımcısıDüzensiz Göç Çalışma Grubu Başkanlığı
Sınır dışı etme ve Türkiye’ye giriş yasaği işlemlerini yürütür. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının idari gözetime alınması, geri gönderme merkezlerinde barındırılması ve sınır dışı edilmesi süreçlerini takip eder.

Düzensiz Göç Çalışma Grubu Başkanı :
Emre ABDÜSSELAMOĞLU - İl Göç Uzman Yardımcısı
Düzensiz Göç Çalışma Grubu Personeli :
Emine YILMAZ - İl Göç Uzman Yardımcısı
Düzensiz Göç Çalışma Grubu Personeli :
Özge Selin SU - İl Göç Uzman Yardımcısı
Düzensiz Göç Çalışma Grubu Personeli :
Mehmet BABACAN - İl Göç Uzman Yardımcısı


Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı
Uluslararası koruma ve geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanı : Onur ALBAYRAK - İl Göç Uzman Yardımcısı
Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Personeli : Mustafa GERGİN - İl Göç Uzman Yardımcısı
Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Personeli : İbrahim KOTAN - İl Göç Uzman Yardımcısı

Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Personeli : Cansu SEZER - İl Göç Uzman Yardımcısı

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grubu Başkanlığı
İnsan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağduru tespit ve destek sürecine ilişkin kanun ve idari düzenlemelerle verilen görevleri yerine getirir.

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grubu Başkanı : Mustafa GERGİN - İl Göç Uzman Yardımcısı


Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanlığı
Yabancıların toplumla uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler planlar ve yürütür.

Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı : Mehmet BABACAN - İl Göç Uzman Yardımcısı


Hukuk İşleri Çalışma Grubu Başkanlığı
Görev alanıyla ilgili iş ve işlemlerden kaynaklanan davalar hakkında gerekli çalışmaları yürütür, bilgi ve belgeleri hazırlar, ilgili makamlara gönderir.

Hukuk İşleri Çalışma Grubu Başkanı : Doğan Can KILIÇASLAN - Avukat


 •Araştırma, İstatistik ve Projeler Çalışma Grubu Başkanlığı
Görev alanıyla ilgili veri ve belgeleri toplar, il istatistiklerini oluşturur.

Araştırma, İstatistik ve Projeler Çalışma Grubu Başkanı : Emine YILMAZ - İl Göç Uzman Yardımcısı

Kayıt: 2.11.2015
Güncelleme:2.12.2016
Paylaş
WS05