Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri

1- Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,

2- Bu Kanun kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Genel Müdürlük birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek,

4- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:3.1.2017
Paylaş
WS05